Werkwijze / Ambities / Toekomst

Stichting Turngroep heeft ambities en werkt er naar toe om deze waar te maken. We hebben voor ogen dat we gezonde groepen turnen/freerunning hebben waarin we werken naar het meedoen van wedstrijden. Zowel turnwedstrijden als freerunwedstrijden.

 

Om gezond te zijn, zijn er aantal onuitgesproken regels die we volgen

 

De werking van contributie

De groepen zijn gezond op de inkomsten van contributie. Waarmee vaste kosten als trainer en zaalhuur worden betaald. Alle extra contributie inkomsten moeten dragend zijn voor maandelijkse of jaarlijkse betalingen die nodig zijn. Denk aan kosten van de zakelijke rekening, website / overige.

 

De acties

Alle acties die de kinderen lopen zoals Grote Clubactie, Paasactie of andere acties die bedacht worden gaan naar het doel van deze actie. Mocht het doel niet gehaald zijn wordt dit bedrag gereserveerd voor dat doel.

 

Sponsors

Sponsorgelden die binnenkomen zijn altijd gespecificeerd voor welk doel gesponsord wordt. Het geld is bestemd voor dat doel.

 

Extra inkomsten

Alle extra inkomsten zijn bedoeld voor aanschaf van materiaal nodig voor de lessen van turnen en freerunning. Materiaal wat vervangen moet worden of wat nog mist wordt aangeschaft van de extra inkomsten. Als dat binnen is wordt er gekeken naar 'luxe' materiaal wat extra waarde geeft aan de lessen.

 

Organisatie wedstrijden

Wij hebben voor ogen gezond en krachtig te zijn op gebied van wedstrijdorganisatie. Wedstrijden organiseren is niet zomaar gebeurd. Er is hier veel materiaal en mankracht voor nodig. Wij hebben voor ogen dat wij deze wedstrijden in één van de sporthallen zoals Oldehove, Leens, Bedum of Zevenhuizen waar kunnen maken. We zijn druk bezig met de voorbereidingen in het gebied van turnmateriaal en het klaar maken van de zaal. Uiteindelijk zullen wij wedstrijden op recreatief niveau, regionaal en landelijk niveau organiseren.

 

Activiteiten

Turnen en freerunnen is niet alles wat we doen. We organiseren activiteiten zoals turnkamp, turn4daagse, lasergamepartys en uitjes zoals zwemmen of trampolinepark voor de groepen. Dit wordt mogelijk met groepskorting en eigen bijdrages vanuit de deelnemers.

 

Als we niet uitkomen

Mochten de tijden zo zijn dat we niet uitkomen dan worden hier oplossingen voor bedacht. Sommige groepen zijn niet altijd rendabel. De overige groepen moeten dit kunnen opvangen. Als dat niet lukt zijn onze trainers bereid enkele uren vrijwillig te draaien tot aan een max. Ook zij hebben hun inkomen nodig. Verandering van groepsindeling is dan ook geen ongewone. Mocht dat niet uitkomen zal de contributie uiteindelijk verhoogt worden.

 

Ons huidige doelen zijn:

  • Materiaal op orde voor elke groep. Missend materiaal aanschaffen.
  • Sporthal startklaar maken voor turnwedstrijden.

 

Materiaaldoelen

Onze groepen turnen fanatiek en hebben bijna al het materiaal wat daarvoor nodig is.

Op dit moment sparen wij voor onderstaand materiaal.

 

Wilt u helpen ons materiaaldoel te versnellen? Maak dan uw donatie aan:

Stichting Turngroep

IBAN: NL39 INGB 0007 3266 98

o.v.v. Donatie (doel)

 

Een pegasus