Kosten Algemeen

Het is mogelijk om op meerdere locaties mee te doen. De uren worden opgeteld. De contributie is daarmee uit te rekenen.

 

Augustus wordt niet meegerekend als contributie maand voor de lesuren (zomervakantie).

Voor leden die al lid zijn wordt in augustus de contributie KNGU geïnd. Bij nieuwe leden bij de eerste incasso.

 

De eerste incasso bestaat uit: kosten per maand + inschrijfkosten + KNGU lidmaatschap

Daarna betaal je per maand: kosten per maand

Bij deelname aan activiteiten worden deze meegerekend op de maandelijkse incasso.

 

Kosten Kleutergym/turnen (inclusief Beweegdiploma) Eenmalige kosten (alles inclusief)
Beweegdiploma gym / turnen (kleutergroep) sept t/m jan. €100,- (eenmalig bedrag, geen andere kosten)
Beweegdiploma gym / turnen (kleutergroep) feb t/m juni. €100,- (eenmalig bedrag, geen andere kosten)
Kosten Algemeen (per turnster/freerunner) Seizoen 23-24 Seizoen 24-25 (verwacht)
Lesuren per week Kosten per maand Kosten per maand
1 uur (Freerunning) €17,50 N.T.B.
2 - 3 uur €25,- N.T.B.
4 uur €30,- N.T.B.
6 of meer uur €50,- N.T.B.
Extra kosten (per turnster / freerunner) kosten
KNGU (Dutch Gymnastics) lidmaatschap €32,- per seizoen per lid (seizoen 23-24)
Inschrijfkosten €5,- eenmalig bij aanmelding per lid
Wedstrijdgelden afhankelijk van wedstrijd (wordt vooraf kenbaar gemaakt)

De wedstrijdgelden verschillen per wedstrijd of competitie. Wanneer er geen jury beschikbaar is zullen er ook jurykosten gerekend worden.

 

Kortingen
KNGU Jurylid TD1 (4 KNGU wedstrijden per seizoen jureren) 100% korting op de algemene contributie
KNGU Jurylid TD1 (3 KNGU wedstrijden per seizoen jureren) 75% korting op de algemene contributie
KNGU Jurylid TD1 (2 KNGU wedstrijden per seizoen jureren) 50% korting op de algemene contributie
KNGU Jurylid TD1 (1 KNGU wedstrijd per seizoen jureren) 25% korting op de algemene contributie
KNGU Jurylid TD2 (3 wedstrijden per seizoen jureren) 100% korting op de algemene contributie
KNGU Jurylid TD2 (2 wedstrijden per seizoen jureren) 75% korting op de algemene contributie
KNGU Jurylid TD2 (1 wedstrijden per seizoen jureren) 50% korting op de algemene contributie

Opleiding tot jurylid is gratis.

Kijk voor meer info op: https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/juryzaken/jury-worden 

 

Betalingen gaan via incasso. Betalingen zijn per maand. De incasso is op de 1e van de maand.

Betalingen worden per incasso geïnd door Stichting Turngroep.  

 

Bij verzoek tot handmatige betalingen of donaties kunt u gebruik maken van onderstaande gegevens.

Stichting Turngroep

IBAN: NL39 INGB 0007 3266 98

o.v.v. (beschrijving)

 

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Kijk voor meer info op Jeugdfonds & Stichting Leergeld

 

Incasso bureau

Bent u het niet eens met betalingen zorg dan dat er vooraf contact is geweest met de stichting. Wij helpen u uit te zoeken welke betalingen er gevonden zijn en gemaakt zijn. Mocht er vanuit de stichting iets fout gaan dan verrekenen wij dit en lossen wij dit op. 

Afhankelijk van de situatie kunnen wij het bedrag kwijtschelden of schakelt de stichting een incassobureau in wanneer wij in onze recht staan. 

Bent u het oneens en draait u de betaling foutief terug dan zijn wij snel, kort en krachtig.

De kosten van het incassobureau komen boven op de kosten die er al liggen en wordt betaald door aangeslotene. Bij weigeren van betaling wordt er een rechtelijke procedure gestart.